کارکرد احسان و نیکوکاری در تألیف قلوب جامعه اسلامی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

میثم خزائی

چکیده

در شرع مقدس اسلام، احسان و نیکوکاری و خدمت به مردم بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. به گونه‌ای که بعد از انجام واجبات، هیچ امری، مانند نیکی و خدمت به بندگان خداوند باعث تقرب انسان به درگاه الهی نمی-شود. با توجه به اهمیت احسان و نیکوکاری در اسلام، پژوهش حاضر در صدد بررسی کارکرد احسان و نیکوکاری در تألیف قلوب مردم نسبت به یکدیگر در جامعه اسلامی است؛ با توجه به معنای تألیف قلوب که عبارت است از ایجاد سازگاری و همدلی میان مردم برای همکاری در گذران زندگی، در جمع بندی از آیات و روایات باید گفت اسلام تمام مسلمان‌ها را در حکم یک خانواده مى‌داند، بنابراین خدمت‌رسانی و احسان به مردم، چه از طریق کمک مالی، و چه از طریق ارتباط و خوش‌رویی و اصلاح ذات البین، به عنوان عملی عبادی، به طور غیرمستقیم، موجب احساس همدلی، انس و الفت میان مردم در جامعه اسلامی می گردد.

کلیدواژه ها:احسان، نیکوکاری، تألیف قلوب، انس و الفت