آثار اسراف

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

اسراف جزء رذائل اخلاقی بوده و آثار زیان باری به دنبال خود دارد که به برخی از این آثار در ذیل پرداخته می‌شود.

سلب محبت خداوند

اسراف در همه اقسام آن، با سنتهای الهی در جهان مخالف است، زیرا با برهم زدن حالت اعتدال، موجب بروز فساد ‌در زمینه‌های گوناگون حیات می‌شود. [۱] [۲] و به همین سبب، سلب محبت‌خداوند از انسان را در پی دارد. [۳] [۴]

مانع موفقیت

این امر موجب ضعف انسان و مانع او از کسب موفقیت در عرصه‌های گوناگون زندگی است، ازاین‌رو مؤمنان پیش از درخواست پیروزی و موفقیت، دست به سوی خداوند گشوده و از او در باب اسرافکاریهای خود، آمرزش می‌طلبند. [۵] [۶] [۷] زیرا بنابر فرموده امام‌ صادق (علیه السلام) دعا ی اسرافکاران در درگاه خداوند پذیرفته نیست. [۸]

کفران نعمت

استمرار اسرافکاری موجب رسوخ ملکه ناسپاسی و کفران نعمت در انسان گشته [۹] او را از هدایتهای الهی محروم می‌سازد. [۱۰]

کفر

گاه کفر اعتقادی‌و‌ اخلاقی او را در پی دارد. [۱۱] [۱۲] ازاین‌رو پیامبران خدا نیز در برابر عاملان آن ایستاده‌اند.

عذاب الهی

این شیوه‌ گاه موجب حلول عذاب الهی شده و در آخرت نیز انسان را به عذاب جهنم گرفتار می‌کند. [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]

اتلاف منابع ثروت

اسراف در زمینه‌های اقتصادی، موجب اتلاف منابع ثروت می‌شود و چون این منابع محدودند، عمل اسراف، خود نوعی تجاوز به حقوق دیگران و نقض رفاه عمومی جامعه است. [۱۹] ازاین‌رو [[امام صادق (علیه السلام)اسراف را موجب کاهش برکت [۲۰] وفقر را نتیجه اسرافکاری و تموّل را نتیجه رعایت اقتصاد می‌شمرد. [۲۱] [۲۲] واز همین رو خداوند در آیه ۵ سوره نساء [۲۳] دارایی اختصاصی برخی انسانها را ثروت کلّ جامعه می‌داند و فرمان می‌دهد که دارایی خود را ـ‌که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده است‌ـ به دست سفیهان نسپارید، بلکه خود به اداره زندگی آنان بپردازید. سپس می‌افزاید: پیش از پرداختِ دارایی یتیمان به ایشان، آنان را بیازمایید و اگر در آنان رشد کافی یافتید، داراییهاشان را به آنها بدهید. [۲۴]

آثار دیگر اسراف

افزون بر همه این موارد، اسراف، به ویژه بعد اقتصادی آن، سلامت جسم و روان انسانها را به خطر می‌افکند. [۲۵] [۲۶]

منبع

دانشنامه موضوعی قرآن

پانویس