معنا شناسی خیر و شر

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

نام کتاب

معنا شناسی خیر و شر

نویسنده

احمدرضا اخوت

سال انتشار

1393

تعداد صفحات

176

ناشر

انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام

معرفی اجمالی

تصویر روی جلد
تصویر پشت جلد

خیر به چه معنایی است؟


معنای شر چیست؟

پاسخ به این پرسش ها موضوع کتاب معناشناسی خیر و شر است که نویسنده کتاب جناب آقای احمد رضا اخوت بر مبنای آیات قرآن و روایات به تبیین آنها پرداخته است. نویسنده در مقدمه کتاب آشکار شدن معنای خیر را زمانی دانسته اند که قدرت ترجیح و انتخاب در انسان به وجود می آید. در کتاب برای بدست آوردن معنای جامع و مانع از خیر، مفاهیم مقابل خیر یعنی شر، ضر و سوء تبیین و تعریف شده اند.

معنای خیر در کتاب های لغت و سپس ارایه ویژگی ها و معنای خیر در قرآن و روایات بعد از مقدمه کتاب بررسی شده است.

نویسنده با استناد به ویژگی ها و معنای خیر در آیات و روایات خیر را چنین تعریف می کند:

"خیر، نفعی است که با مقایسه بین دو یا چند چیز بر اساس اولویتی ترجیح داده می شود. در صورتی که آن اولویت بر اساس حکم خدا باشد آن نفع حقیقی خواهد بود و گرنه نفع غیر حقیقی است.

شر، انتخاب نکردن بهترین نفع و ترجیح گزینه های غیر خیر را گویند که معادل انتخاب ضرر است."

بر اساس تعریف فوق جناب آقای اخوت 4 مؤلفه را به شرح زیر ارایه می دهد:

مؤلفه اول: نفع به عنوان جنس خیر

مؤلفه دوم: نسبت بین دو یا چند وضعیت یا حالت و یا ... به عنوان بستر خیر

مؤلفه سوم: اولویت و معیار، به عنوان میزان خیر

مؤلفه چهارم: ترجیح، به عنوان اساس خیر

بررسی و تبیین 4 مؤلفه فوق با استفاده از آیات قرآن و روایات در 4 فصل کتاب صورت پذیرفته است.

محمد خلیلیان