میراث وقف (راهنما و خلاصه ی بیش از 800 مقاله از فصلنامه وقف میراث جاویدان)

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

نام کتاب

میراث وقف (راهنما و خلاصه ی بیش از 800 مقاله از فصلنامه وقف میراث جاویدان)

تهیه و تنظیم

محمد نوری

زیر نظر

محمد علی خسروی

سال انتشار

1387

تعداد صفحات

879

ناشر

کومه (به سفارش بنیاد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف)

معرفی اجمالی

تصویر روی جلد
تصویر پشت جلد

راهنما سازی و چکیده نگاری از مقالات علمی تدبیر و اقدام مناسبی برای حفظ مقالات و دسترسی آسان محققین و دانشجویان و استفاده آیندگان از آنها را به ارمغان می آورد.

فصلنامه وقف میراث جاویدان که هم چنان به عنوان نشریه تخصصی وقف در حال انتشار است توسط سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر می شود. کتاب میراث وقف راهنما و خلاصه ی بیش از 800 مقاله از فصلنامه وقف میراث جاویدان می باشد که از شماره اول آن ( بهار سال 1372 ) تا شماره 60 مجله (زمستان سال 1386) را در بر می گیرد. جناب آقای محمد نوری که تجربه راهنما سازی برای چند نشریه دیگر را درکارنامه خود دارد با مطالعه فهرست سازی های موجود نسبت به تنظیم راهنما برای این مجموعه همت داشته است.کتاب دو بخش دارد. بخش اول راهنما و بخش دوم آن چکیده نامه فصلنامه است. محقق و تدوین گر مجموعه ویژگی های این راهنما را جامعیت و ارایه هر گونه آگاهی درباره نویسنده، مترجم، موضوع، رخداد فرهنگی و عنوان مقاله یا کتاب می داند و در ادامه به فهرست نمودن عناوین، موضوعات و نام اشخاص به ترتیب حروف الفبا، ارایه مشاغل و ونوع کار پدید آورندگان، ماهیت اثر و پرهیز از نمایه های کلی اشاره داشته است. چینش اطلاعات موجود در کتاب بر اساس مفاهیم، شخصیت ها، مقالات و کتاب ها به ترتیب حروف الفبا می باشد. در بخش دوم کتاب چکیده نگاری به منظور اطلاع رسانی در حوزه آثار علمی وقف صورت پذیرفته است. در چکیده نگاری چکیده تمام نما از مقاله مد نظر بوده و بدون داوری با توصیف مقاله سعی در نشان دادن همه ابعاد مقاله بوده است. ساختار هر چکیده شامل:

عنوان مقاله، پدید آورنده

شناسه (تعریف کلی از مقاله در یک یا دوسطر)

سرفصل های اصلی و فرعی

آراء و نظرات ویژه مندرج درمقاله

روش گردآوری اطلاعات و شیوه ی پژوهش و تدوین

منابع و مآخذ

تبیین جایگاه مقاله نسبت به مقالات یا آثار مرتبط

مأخذ شناسی هر مدخل در چکیده نامه شامل: نام نویسنده، عنوان مقاله و سند (سال، شماره، تاریخ و صفحه) می باشد. محمد خلیلیان